Paremman palvelun puolesta.

 

OLEMME OSA QMG PARTNERS PALVELUVERKOSTOA

29.10.2018

QMG Partners on kiinteistön teknisiä palveluita tarjoava yritysverkosto. Liikeideana on tuottaa huolto-, korjaus- , modernisointi- ja asiantuntijapalveluita kiinteistön koko elinkaaren aikana. Verkosto toimii kaikilla talotekniikan palvelualueilla, kuten: sähkö, lämpö, ilmanvaihto, jäähdytys, rakennusautomaatio, energiatehokkuus ja turvatekniikka. Keskeisinä kilpailutekijöinä ovat palveluiden laatu, kustannustehokkuus ja asiakastyytyväisyys. Verkoston yritykset hyödyntävät laajan yhteistyöverkoston tuomat mahdollisuudet ja ne jakavat yhteiset arvot ja päämäärät. Tavoitteena on olla alan halutuin kumppani. Tällä hetkellä osakkuusyhtiöiden verkostoon kuuluu viisi pääkaupunkiseudulla toimivaa yritystä: Sähkösalpa Oy, JT-Sähkötekniikka Oy, AET-Automaatio Oy, Vesijohtoliike J. Laitinen Oy, Puhdas Ilma K&V Oy ja verkoston laajentamista jatketaan.

QMG Partners Oy kuuluu Quattro Mikenti Groupiin, joka on Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä talotekniikkaurakoitsijoita.


Laajempi palveluvalikoima ja lisää voimaa kasvun jatkamiseen

Kuuluminen QMG Partners- verkostoon tarkoittaa sitä, että voimme tarjota asiakkaillemme laajempia taloteknisiä palveluita. Samalla henkilöstömme ammatilliset kehitysmahdollisuudet paranevat. Kasvu ja osaamisen kehittäminen on tärkeää, sillä kiinteistökanta kasvaa ja tekniikka monipuolistuu. Talotekniikan merkitys korostuu, koska olosuhdevaatimukset lisääntyvät, kiinteistöautomaatio yleistyy ja energiatehokkuuden vaatimukset tiukkenevat. Osana QMG Partners-verkostoa voimme keskittyä erikoisosaamiseemme ja samalla tarjota asiakkaillemme talotekniikan kokonaispalveluita yhdessä muiden QMG Partners-verkostoyritysten kanssa.


Vesijohtoliike J. Laitinen Oy

Jukka Laitinen - toimitusjohtaja
+358 50 591 5308
jukka.laitinen@vesijohtoliikelaitinen.com


QMG Partners Oy

Matti Ranne - toimitusjohtaja
+358 400 317110
matti.ranne@qmg.fi